Головне меню
Жага Тамара Михайлівна 
 
 
 
 
 Жага 
Тамара
Михайлівна
 

  

  
    
Керувати – значить приводити до успіху інших
Давньокитайська мудрість
 

Долю не обирають – її визначають десь там, на небесах. Мріяти і свої мрії втілювати в життя школи, відкривати Учителя й Учня, творити і надихати на творчість тут, тепер, сьогодні - завдання керівника школи.
Плекати Людину, творити особистість, допомагати кожному розкрити свої таланти, виховувати національну еліту країни – завдання школи.
Сучасна школа покликана не просто дати школяреві суму знань, умінь і навичок. Вона має зробити його компетентним, тобто здатним самостійно здобувати й використовувати знання в різних життєвих ситуаціях; готовим брати на себе відповідальність; бути активним у суспільному житті; таким, що розуміє несхожість людей і поважає чужу історію, культуру. Усе це потребує переорієнтації процесу навчання на розвиток компетентної особистості учня й проведення цієї ідеї через усі компоненти навчання: від цілей, змісту, позиції учасників навчальної взаємодії, форм, методів, технологій навчання до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Школа – це простір життя дитини. Тут вона не готується до життя, а постійно живе. Саме тому вся діяльність школи вибудовується так, щоб сприяти становленню компетентної особистості, її формуванню і розкриттю засобами освіти.