Головне меню

Учні, батьки, учителі пишаються відмінностями й особливостями п’ятої школи, що роблять її неповторною в прекрасному букеті шкіл м. Полтави.

1. З метою виховання гармонійно розвинутої особистості, здійснюється комплексний підхід до виховання учнів як до гармонійної єдності фізичного, морально – психологічного та духовного розвитку. На недисциплінованого учня можна традиційно впливати – відсікати його негативні прояви, карати за кожний негативний вчинок, а можна, як намагаємося робити ми, спрямовувати педагогічну дію на позитив, акцентувати позитивні якості учня, розвивати якості, протилежні за психологічним змістом небажаним (ефект ковдри).

Теоретичні основи цього підходу викладені в статтях В. Кловацького:
«Модель навчального закладу Школа сприяння здоров’ю спеціалізованої школи № 5
м. Полтави» в Бібліотеці вчителя та керівника школи XXI століття. Полтава 2003;
«Триєдність. Любов. Людина.» в газеті «Психолог» № 4 січень 2011р.;
а також в статті Т. Горошко, В.Кловацького
«Моніторинг морально-психологічного розвитку», журнал «Практична психологія та соціальна робота» № 4, 2006 р.
Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікаціях:
«На першому місці - здоров’я», у газеті «Молодь Полтавщини», № 21, 3.10.2002р.;
«Трикутник», в обласній газеті «Досьє 02», № 7 (287) 22.02.2007р.;

2. Уперше в Україні, у світі в 5 школі м. Полтави на практиці реалізовано науковий підхід до виховання, виховання перетворюється з мистецтва в науку. (Наука там, де є виміри, моніторинг, прогноз, кількісне порівняння того, що було з тим, що стало після впливу.) У нас щочверті здійснюється моніторинг вихованості учнів, і за отриманими результатами вчителі приймають науково обґрунтовані педагогічні дії.

Теоретичні основи цього підходу викладені в статтях:
Кловацький В., Горошко Т., Макарчук Н.: «Моніторинг морально-психологічного розвитку» в газеті «Психолог», №7, 2004р.
В. Кловацький: «Виховання - мистецтво? Наука!» в газеті «Завуч» № 36 грудень 2007р.
Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікаціях:
«Науковий підхід до виховання» в збірнику «Інноваційний потенціал освіти Полтавської області» Полтава 2005р.
«Правовиховна система в школі (узагальнення позитивного досвіду роботи Полтавської спеціалізованої ЗОШ №5)» посібник Головного управління юстиції у Полтавській області Полтава 2009 р.

3. В управлінні школою здійснюється системний підхід. Школа розглядається як відкрита інформаційна система, метою керівництва у якій є інформаційна гармонізація. Саме тому, що інформація до виконавця не доходить або сприймається спотворено, приходить до керівництва необ’єктивною, блокується або деформується на певних рівнях - часто виникають проблеми в ефективному функціонуванні систем (зокрема системи «школа»). Для того, щоб цього не було, у школі розроблена самобутня система менеджменту.

Теоретичні основи цього підходу викладені в публікації В.Кловацького:
“Кібернетичний метод у менеджменті освіти ” в газеті “Директор школи ” № 38, жовтень 2001р.
Досвід  роботи з цього питання висвітлений у публікації
«Менеджмент спеціалізованого навчального закладу» в посібнику «Основні напрямки розвитку менеджменту в освіті», Полтава 2003р.

Cura te ipsum Medicus (кура ти ипсум медикус - врач исцелися сам)

Ми вважаємо, що високодуховну особистість, толерантну людину, вільного громадянина може виховати лише наставник, який сам володіє цими якостями.

Саме на фізичний, морально-психологічний та духовний розвиток вихователів і спрямована діяльність психолого-педагогічного університету, психолого-педагогічна просвіта батьків, проведення «Духовної світлиці» для вчителів *:

*4. Міський психолого-педагогічний університет працює на базі нашої школи для мешканців міста та має за мету розвиток інтересу до психології, педагогіки, поглиблення знань полтавчан у цій галузі.

Досвід  роботи з цього питання висвітлений у публікації:
«Мистецтво як засіб виховання», газета «Зоря Полтавщини», 26.11.2008р.
а також у телесюжеті студії «Місто» 29.02.08, 23.04.09, 01.04.11

*5. З метою психологізації та педагогізації батьків, працівників школи перед кожними батьківськими зборами 4 рази на рік в актовій залі відбувається ознайомлення присутніх з основами психології та педагогіки.

*6. Для підвищення духовного потенціалу вчителя, для розширення його кругозору, збільшення креативності та творчого потенціалу в школі існує  «Духовна світлиця».

7. Усі темні сили світу дуже швидко розпізнають один одного, об’єднуються та виступають єдиним фронтом проти світлих, які в житті, зазвичай, тримаються одноосібно, писав Л.М. Толстой. Саме з метою знайомства та об’єднання для взаємної підтримки інтелектуально обдарованих, духовно розвинутих учнів, у школі щочверті проходять засідання  «Клубу інтелектуалів»

Досвід  роботи з цього питання висвітлений
у посібнику Головного управління юстиції у Полтавській області
«Правовиховна система в школі (узагальнення позитивного досвіду роботи Полтавської спеціалізованої ЗОШ №5)» Полтава 2009р.

8. Ми виходимо з того, що усі діти від природи талановиті, а завдання вихователя у тому, щоб допомогти дитині знайти, проявити та зафіксувати (поставити на стільчик і аплодувати) цей талант. Тому в кінці кожної чверті у кожному класі класні керівники проводять «Свята творчих досягнень», де кожен учень класу розповідає хоча б про одне своє досягнення за минулу чверть. А всі інші учні його вислуховують і дружно аплодують. У результаті – учень самостверджується, школярі об’єднуються на позитиві, на співпереживанні успіху однокласника, учителі краще пізнають своїх учнів, класний керівник у випускних класах має багатий матеріал для професійного прогнозу.

Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікації:
«У кожній дитині живе Моцарт» , у газеті «Зоря Полтавщини», 03.06.2008р.

9.Одним з інструментів учителя є його імідж. На жаль, ні соціальне, ні матеріальне державне забезпечення цьому не сприяють, а навпаки… У школі створенню й щоденній підтримці позитивного іміджу вчителя приділяється велика увага. Саме на це спрямована й Почесна дошка «Учителю». Вона була відкрита до 100-річчя школи, знаходиться на вході і черговий клас щоденно виставляє біля дошки квіти. І всі, хто заходить до школи, позитивно сприймають і цю дошку, і щоденні квіти Учителю.

Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікаціях:
«100-річний ювілей п’ятої школи відзначили відкриттям першої у Полтаві пам’ятної дошки вчителю», в газеті «Вечірня Полтава» 2005р.;
«У Полтаві буде пам’ятник Учителю…», в газеті «Зоря Полтавщини» від 20.06.2001р.

Народна педагогіка говорить, що якщо людині весь час казати, що вона свиня, то вона колись захрюкає. Переконані, що й навпаки... Виховувати на позитиві – ось той принциповий педагогічний шлях, який ми обрали. Цьому слугують *:

*10. Багато років у нашій школі існує прекрасна традиція, яка заснована однією з перших у місті – відображати життя класного колективу у вигляді його миттєвостей – літопису. Учні розповідають про важливі події свого класу, характеризуючи осіб, що в них брали участь. «Літописи класу» ведуться протягом всього навчання дітей у школі. «Для чого?» - запитаєте ви. Але відповідь проста: для акцентуації добрих справ, для згуртування класного колективу на основі традицій, на платформі добра й справедливості.

*11. Постійно діючий стенд “О п’ята улюблена школа!” Слайд-шоу про досягнення учнів з екрана телевізора. Тут подається інформація не про порушників дисципліни та відстаючих, а про досягнення, успіхи учнів, учителів, батьків. Стенд один раз на чверть оновлює учком школи при сприянні адміністрації, а слайд-шоу – черговий клас щотижня. Матеріали, що тут розміщуються, спрямовані на щоденну емоційну підтримку учнів, учителів, батьків, які мають певні досягнення.

*12. Особливі щоденники учнів. Тут висвітлена вся необхідна для учнів інформація про школу, її вчителів, адміністрацію, як слід себе поводити в екстремальних ситуаціях, куди можна звертатися, якщо порушуються права дитини.

Але головна їх особливість у тому, що вони перетворилися з «Книги скарг» у «Книгу подяки й успіху учня», у них немає жодного негативного запису! Перед кожним педагогом директором школи поставлено завдання: «Не підглядати за невдачами учнів, а цілеспрямовано організовувати й фіксувати в щоденниках їх успіхи. Саме це є найголовнішим завданням учителя 5-ої школи».

13. Відомий психолог Л.С.Виготський запровадив термін «зона найближчого розвитку» - відстань між наявними можливостями дитини та її потенційним рівнем.

Виготський стверджував, що навчання повинно проводитися в зоні найближчого розвитку:

1. Навчальний матеріал повинен бути достатньо важким, – бо саме під час долання труднощів відбувається найбільш ефективний та гармонійний розвиток особистості, але

2. Навчальний матеріал повинен бути і достатньо легким, – бо якщо подолання труднощів не відбудеться, то не тільки припиняється розвиток, але тоді в учня з’являється та закріплюється комплекс неповноцінності, невпевненості.

Тому, реалізуючи принцип «Навчання повинно проводитися в зоні найближчого розвитку», ідея профільності навчання в нашій школі доповнена ідеєю паралельного переведення – якщо дитина зробила неправильний вибір, учень може бути переведений до іншого класу з метою реалізації свого потенціалу розвитку.

14. Всі діти нашої школи з 1 класу вивчають англійську мову. З метою реалізації принципу диференціації навчання, класи діляться на 3 групи. А з п’ятого, класи інформаційно-технологічного профілю, діляться на 2 групи для практичних занять з інформатики, для розв’язування задач з математики.

15. Те, що у 5-й школі м. Полтави упроваджується сьогодні, завтра рекомендується до впровадження в школах міста, держави.

Ще в 1987-му році ми приймаємо «Декларацію співробітництва», «Закон про захист честі й гідності», і лише в XXI ст. ідеї співробітництва в педагогіці та поняття «честі» в правозахисному русі стають фундаментальними, базисними. Ми, учителі, учні, батьки, хочемо співпрацювати, жити в дружбі одним колективом, де люди радісно трудяться і навчаються, допомагають один одному: учні – вчителям і батькам, вчителі і батьки – учням, де поважаються бажання й думки інших і тоді, коли вони не співпадають із власними.

У 1978-му році першими в Полтаві та одними з перших в Україні ми затверджуємо Гімн школи, виконання його на всіх урочистостях стає шкільною традицією. А в 1996-му році на загальношкільній конференції ми затверджуємо емблему-герб школи, яка відбиває суть філософського та педагогічного кредо колективу школи, а за філософським змістом її можна віднести до найкращих витворів світового мистецтва цього роду.

Досвід роботи з цього питання висвітлений
у посібнику Головного управління юстиції в Полтавській області «Правовиховна система в школі(узагальнення позитивного досвіду роботи Полтавської спеціалізованої ЗОШ №5)» Полтава 2009р.

16. Школа визнана базовою з психології у місті, у зв’язку з цим місцева влада додатково ввела в штат школи ставку практичного психолога. Це дало можливість перетворити соціально-психологічну службу 5 школи в осередок концентрації та поширення передового досвіду з практичної психології.

Завдяки концентрації інтелектуального потенціалу з практичної психології в стінах 5 школи:

□ розроблена унікальна методика моніторингу морально-психологічного розвитку (опублікована в газеті «Психолог», №7, 2004р. та в журналі «Практична психологія та соціальна робота» № 4, 2006р.) і яка ввійшла вже в класику досягнень вітчизняної практичної психології;

□ на базі школи працює міський психолого-педагогічний університет;

□ на базі школи працює громадська організація «Психолого-педагогічне товариство м. Полтави», яка тісно співпрацює з центром практичної психології та соціальної роботи методкабінету управління освіти;

□ на базі школи декілька разів на рік проходять сумісні засідання центра практичної психології міського методкабінету та «Психолого-педагогічного товариства м. Полтави»;

□ відпрацьовуються технології зворотного зв'язку з батьками, учнями, випускниками школи у формі соціологічних та телефонних опитувань;

□ працює школа передового досвіду з проблем психологічного консультування.

У школі працює 2 психологи та 1 соціальний педагог, бажаючі учні мають можливість факультативно вивчати курс психології. З метою більшої мобільності, анонімності та доступності діють телефони довіри шкільного психолога та соціального педагога, їх особисті електронні скриньки.

Досвід роботи з цих питань висвітлений у публікаціях у місцевій пресі:
«Зоря Полтавщини» (3.04.07; 23.04.08; 26.11.08; 26.11.08; 25.09.09);
«Полтавський вісник» ( 8.06.07; 15.06.07; 7.03.08);
«Вечірня Полтава» (17.05.07; 7.06.07. 22.11.07; 6.03.08),
а також у телесюжетах студії «Місто» 29.02.08 та 23.04.09.

17. Щомісячні «Дні міста». Оскільки сучасні батьки не дуже багато часу приділяють дітям, а Полтава має величезний культурний потенціал, то знайомити з учнів із духовними скарбницями Полтавщини може і повинна школа, вважаємо ми. З цією метою у нас традиційно один раз на чверть проводяться дні міста. У цей день в учнів немає уроків, але вони із задоволенням йдуть до школи, тому що знають, що їх обов’язково чекає цікава екскурсія до видатних місць Полтави, музеїв, парків, бібліотек, галерей тощо.

День міста у нашій школі має за мету допомогти дітям краще пізнати своє рідне місто, пройнятися його історією, культурою, духовністю. До проведення «Днів міста» ми намагаємося залучати і батьків, які при цьому не тільки надають організаційну допомогу, але і самі зростають духовно.

Досвід роботи з цього питання висвітлений в публікації:
«Виховувати патріотів рідного міста (з досвіду проведення Днів міста у Полтавській спеціалізованій школі №5)», журнал «Імідж сучасного педагога», № 2-3 (91-92), 2009р.

18. Учні школи із задоволенням відвідують заняття шкільного хореографічного колективу «Мілленіум», який у травні 2001 року отримав звання народного.

Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікаціях:
Газета «Коло», № 14, 14-20 квітня 2005р. № 47, 20-26 листопада 2008р
Газета «Полтавський вісник», № 21, 27 травня 2005р.; № 9, 2 березня 2007р.; № 13, 27 березня 2009р; № 38, 18 вересня 2009р
Газета «Вечірня Полтава», № 16, 21 квітня 2005р.
«Poltava» путівник по місту Полтава на трьох мовах, 2009р.
Газета «Європейський вибір», випуск № 2 лютий 2009р.; № 3 квітень 2009р.; № 6 вересень 2009р.
Газета «Нова газета», № 17, 24-4 травня 2010р.

19. Ми вважаємо, що найоптимальнішим середовищем гармонійного розвитку Людини є середовище, в якому реалізуються її права. Тому з листопада 2009 року, пройшовши серйозний конкурс-відбір, наша школа (єдина в Полтавській області) стала учасником Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», у рамках якої ми реалізуємо проект «Школа територія прав людини», що організувала Українська Гельсінська спілка з прав людини спільно з Норвезьким Гельсінським Комітетом. Початок впровадженню проекту дала педагогічна рада 28.01.10 , а на загальношкільній конференції 28.09.2010 ця ініціатива була підтримана.

20. Реалізація проекту «Школа № 5 м. Полтави – територія життєвого успіху дитини». Розуміючи, що негативу й так надзвичайно багато оточує дитину, вважаємо, що головна мета діяльності Вчителя — створити ситуацію успіху для розвитку особистості учня, дати можливість кожному вихованцю відчути радість успіху від долання перешкод на шляху до соціально значимої мети, усвідомити свої здібностей, повірити у власні сили.

Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікаціях:
«Школа - осередок здоров’я й успіху», в газеті «Зоря Полтавщини», 5.10.2010р.;
«Школа № 5 міста Полтави стане територією життєвого успіху», у газеті «Вечірня Полтава» № 49 (928), 08.12.2010р.

∓ «Полтавський вісник» ( 8.06.07; 15.06.07; 7.03.08); № 13, 27