Головне меню

sh_5_24_03_15_1Проблема діагностики вихованості учнів завжди було одним із найактуальніших у педагогіці. Останнім часом вона одержала ще більшу гостроту. Нині у суспільстві панує байдужість і бездуховність, відсутність дбайливого і чуйного відношення людей один до одного. У зв’язку з таким становищем особливо актуальне на зараз стоїть питання діагностики рівня вихованості дітей шкільного віку.Насамперед прояснимо поняття «вихованість». Під вихованістю традиційно розуміють сукупність знання норми соціальної поведінки у суспільстві та умінь застосовувати ці знання у відносинах які вас оточують. Оскільки всі, стосовно поведінки людини у соціумі, його відносин і до людям, характеризує моральний світ особистості, те, коли говорять про вихованості, розуміють саме моральну вихованість.Стало вже традицією в кінці кожної чверті проводити моніторинг вихованості серед учнів початкових класів.В ІІ семестрі моніторинг вивчення рівня вихованості школярів у 3 класі оцінювався за такими параметрами:

 • 1. Параметри фізичного розвитку учнів:sh_5_24_03_15_2
 • Сила
 • Гнучкість
 • Швидкісна сила 
 • 2. Параметри морально-психологічного розвитку учня:
 • Лідерство
 • Упевненість
 • Вимогливість
 • Наполегливість
 • Поступливість
 • Довірливість
 • Емпатійність
 • Щиросердечність 
 • 3. Параметри духовного розвитку учня
 • Істина
 • Краса
 • Мудрість

Тетяна Штепа