Головне меню

Філоненко Вікторія Григорівна - відповідає за стан навчально-виховної роботи в 1-4 кл.

Бутко Ярослава Сергіївна - відповідає за навчально-виховну роботу в 1-11 класах та ГПД.

Міняйло Валентина Іванівна - відповідає за організацію позакласної і позашкільної роботи, гурткову роботу.

Данілов В'ячеслав Валеріянович - відповідає за нормальне функціювання, облік, збереження та ремонт шкільних будівель, майна.

Філоненко Вікторія Григорівна  заступник директора з навчально-виховної роботи.

Відповідає за:

• дотримання режиму роботи педагогічними працівниками школи;

• своєчасну підготовку робочих навчальних планів, роботу факультативів;

• тарифікацію (пере тарифікацію) педагогічних працівників;

• своєчасне подання табелю виходу на роботу педпрацівників;

• кадрові питання педпрацівників;

• готує розклад уроків та здійснює контроль за його виконанням;

• організацію харчування учнів;

• заміну уроків та ведення журналу обліку заміни уроків 1-11 класів,ГПД;

• стан викладання та результативність навчання учнів початкових класів ГПД;

• індивідуальне навчання учнів на дому;

• готує разом із заступниками Бутко Я.С., Антоненко О.М. річний план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

• здійснює контроль за веденням учнівської документації та видачі документів про освіту (свідоцтв та атестатів);

• організацію навчально – виховної роботи педпрацівників 1-11 класів та ГПД;

• стан викладання та результативність навчання учнів 1-11 класів;

• організацію та впровадження у школі здоров’язберігаючих технологій;

• атестацію та курсову перепідготовку педпрацівників;

• організацію проведення нарад при директорові, інструктивно – методичних та педагогічних рад;

• роботу з батьками, організацію та проведення батьківських зборів.

    Свою діяльність спрямовує на покращення морально – психологічного клімату серед учасників навчально – виховного процесу, гармонізації відносин. Розробляє та реалізує дії по підвищенню іміджу школи.

Філоненко Вікторія Григорівна

Бутко ЯрославаСергіївна  - заступник директора з навчально-виховної роботи.

Відповідає за:

•   дотримання режиму роботи педагогічними працівниками школи;

•   дотримання мовного законодавства всіма учасниками навчально – виховного процесу;

•   дотримання учнями «Правил для учнів» та відвідування уроків;

•   наукову діяльність школи, взаємодію школи з вищими навчальними закладами;

•   методичну роботу та роботу шкільних методичних об’єднань;

•   організацію, контроль підготовки, участь та результативність учнів школи в предметних олімпіадах та МАН;

•   роботу шкільного клубу інтелектуалів, створення позитивного іміджу школи;

•   організацію та контроль зовнішнього незалежного тестування (ЗНО);

•   охорону праці, ЦЗ, безпеку життєдіяльності учнів, веде відповідну документацію та звітність з цих питань;

•   готує разом із заступниками Філоненко В.Г., Антоненко О.М. річний план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

•   роботу шкільної бібліотеки та залучення дітей до читання;

•   стан викладання та результативність навчання учнів 5-11 класів з усіх предметів;

•   профорієнтацію та працевлаштування учнів випускних класів;

•   організацію роботу з техніки безпеки, збереження життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу в приміщенні школи, на території школи та під час екскурсій і поїздок;

•   організацію та проведення інструктивно-методичних нарад;

•   організацію роботи юних інспекторів руху, пожежників, екологів;

•   збереження життя та здоров’я дітей при організації суспільно – корисної роботи, при організації трудових десантів;

•   роботу по мікрорайону школи, облік дітей і підлітків шкільного віку;

•   організацію та контроль стану викладання фізичної культури та трудового навчання;

•   організацію роботи з молодими спеціалістами;

•   організацію проведення нарад при директорові, інструктивно – методичних та педагогічних рад;

•   роботу з батьками, організацію та проведення батьківських зборів;

    Свою діяльність спрямовує на покращення морально – психологічного клімату серед учасників навчально – виховного процесу, гармонізації відносин. Розробляє та реалізує дії по підвищенню іміджу школи.

{

Ладута Наталія Анатоліївна - заступник директора з навчально-виховної роботи.

У 1983 р. закінчила ПДПІ ім. В.Г.Короленка.

З 1983 р. працює в школі №5 вчителем математики.

З 2008 р. призначена заступником директора з навчально-виховної роботи.

Відповідає:

ü    за навчально-виховну роботу педагогів в 7-8 класах;

ü     за стан викладання та результативність навчання учнів з іноземних мов, хімії, математики, астрономії;

ü     за наукову діяльність школи, взаємодію школи з вищими навчальними закладами;

ü    підготовку, участь та результативність виступу учнів школи в предметних олімпіадах та МАН;

ü     роботу шкільного клубу інтелектуалів;

ü     відповідальна за зовнішнє незалежне тестування (ЗНО);

ü     за стан навчально-виховної роботи  кафедри точних наук.

 

Вища категорія, вчитель-методист.

Ладута Наталія Анатоліївна - заступник директора з навчально-виховної роботи.

 


minМіняйло Валентина Іванівна
– заступник директора з виховної роботи.

В 2001 році закінчила ПДПУ. В школі №5 працює з 2004 року.

Відповідає за:

• організацію виховної та правовиховної роботи в школі;

• організацію позашкільної та гурткової роботи;

• результативність участі учнів школи в міських, обласних та республіканських конкурсах, виставках, фестивалях;

• стан викладання та якість навчання учнів з образотворчого мистецтва та музики;

• організацію позакласної та позашкільної роботи в 1-11 кл., гурткову роботу, ведення відповідної документації;

• організацію роботи юних інспекторів руху, пожежників, екологів разом з заступником з НВР Бутко Я.С.;

• духовне та моральне виховання, роботу психолого – педагогічного університету;

• роботу з дітьми соціальних категорій;

• роботу по попередженню правопорушень серед учнів;

• організацію роботи учнівського самоврядування;

• зв’язки з громадськістю, роботу з батьками, організацію і роботу «Батьківського університету»,організацію та проведення батьківських зборів;

• організацію роботи шкільного методичного об’єднання виховної роботи;

• роботу класних керівників, ведення ними відповідної документації;

• організацію та проведення нарад з виховної роботи та роботи штабу профілактики правопорушень.

    Свою діяльність спрямовує на покращення морально – психологічного клімату серед учасників навчально – виховного процесу, гармонізації відносин. Розробляє та реалізує дії по підвищенню іміджу школи. Відповідає за створення позитивного іміджу школи у зовнішньому середовищі та серед учасників навчально – виховного процесу.

 

Данілов В'ячеслав Валеріянович – заступник директора по АГЧ.

Відповідає за:

• кадрові питання діяльності допоміжного персоналу;

• функціонування, облік, збереження та ремонт шкільних будівель, майна;

• збереження теплової та електричної енергії, ведення обліку ат дотримання лімітів;

• діяльність технічно – допоміжного персоналу та роботу педпрацівників школи по збереженню шкільного майна;

• за дотриманням санітарних норм, стан документації з цих питань;

• озеленення шкільного подвір’я та приміщення школи;

• контроль використання та збереженням майна їдальні.

    Свою діяльність спрямовує на покращення морально – психологічного клімату серед учасників навчально – виховного процесу, гармонізації відносин. Розробляє та реалізовує дії по підвищенню іміджу школи.