Головне меню

 

Режим роботи

однозмінний (8.00-14.35)

Мова навчання

українська.

Вивчення іноземних мов та мов національних меншин

англійська, німецька.

Профілі навчання Поглиблене вивчення предметів

іноземна філологія, українська філологія

математика

Кадрове забезпечення

66 працівників,

з них –

"Заслужений працівників освіти України" - 1;

"Заслужений вчитель України" –

Гринь Людмила Євгеніївна;

Нагороджено почесним знаком "А. С. Макаренко" - 1;

"Відмінник освіти України" - 9;

мають звання "Вчитель методист "- 12

мають звання "Старший вчитель "- 13

"Вищу категорію" - 33

шкільний психолог – 2;

соціальний педагог -1;

логопед - 1.

Середній вік вчителів - 35 років

Особливості матеріально-технічного забезпечення:

57 навчальних кабінетів,

сучасний кабінет фізики, 

3 мультимедійні дошки,

2 комп’ютерних кабінети,

41 компютерів нового покоління, 

швидкісний інтернет, 

2 спортзали,

2 майстерні,

5 проектів, 

спальня для першокласників, фізкабінет з найкращим в області обладнанням,

бібліотека й книгосховище загальною площею 91 кв. м що налічує 31773 книги і 14800 підручників,

читальний зал площею 61,7 кв. м, шкільна їдальня на 340 місць,

кабінет стоматолога,

кабінет стоматолога,

кабінет логопеда,

2 кабінети - для індивідуальних психологічних консультацій та один навчальний психологічний кабінет для групової роботи,

2 музейних кімнат.

 

 

Наша школа бере свій початок з училища імені князя М.А. Ерістова, яке було відкрито в листопаді 1905р. і містилося в передмісті м. Полтави на Павленках.

У шкільному музеї дбайливо зберігаються матеріали з історії виникнення та розвитку школи, зокрема про її директорів: Фісуна І.І., Пінчук Г.П., КоваленкоГ.Ю., Кравченко І.П., Кондратенко І.Д., Дігтяр К.К., Задорожну О.Я., Заяц І. І., Квачову О.О. До речі, Пінчук Г.П. пізніше був міністром освіти України.

1980 року школу очолює Кловацький В. В., який продовжив традиції своїх попередників, (мир, доброта, злагода та взаємопідтримка серед учнів, учителів, батьків) особливо Пінчука Г. П. Стиль керівництва Володимира Вікторовича – міцний сплав демократичних начал з суворою організаційною дисципліною і порядком в усьому.

Учні, батьки, учителі пишаються відмінностями й особливостями п’ятої школи, що роблять її неповторною в прекрасному букеті шкіл м. Полтави.

1. З метою виховання гармонійно розвинутої особистості, здійснюється комплексний підхід до виховання учнів як до гармонійної єдності фізичного, морально – психологічного та духовного розвитку. На недисциплінованого учня можна традиційно впливати – відсікати його негативні прояви, карати за кожний негативний вчинок, а можна, як намагаємося робити ми, спрямовувати педагогічну дію на позитив, акцентувати позитивні якості учня, розвивати якості, протилежні за психологічним змістом небажаним (ефект ковдри).

Теоретичні основи цього підходу викладені в статтях В. Кловацького:
«Модель навчального закладу Школа сприяння здоров’ю спеціалізованої школи № 5
м. Полтави» в Бібліотеці вчителя та керівника школи XXI століття. Полтава 2003;
«Триєдність. Любов. Людина.» в газеті «Психолог» № 4 січень 2011р.;
а також в статті Т. Горошко, В.Кловацького
«Моніторинг морально-психологічного розвитку», журнал «Практична психологія та соціальна робота» № 4, 2006 р.
Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікаціях:
«На першому місці - здоров’я», у газеті «Молодь Полтавщини», № 21, 3.10.2002р.;
«Трикутник», в обласній газеті «Досьє 02», № 7 (287) 22.02.2007р.;

2. Уперше в Україні, у світі в 5 школі м. Полтави на практиці реалізовано науковий підхід до виховання, виховання перетворюється з мистецтва в науку. (Наука там, де є виміри, моніторинг, прогноз, кількісне порівняння того, що було з тим, що стало після впливу.) У нас щочверті здійснюється моніторинг вихованості учнів, і за отриманими результатами вчителі приймають науково обґрунтовані педагогічні дії.

Теоретичні основи цього підходу викладені в статтях:
Кловацький В., Горошко Т., Макарчук Н.: «Моніторинг морально-психологічного розвитку» в газеті «Психолог», №7, 2004р.
В. Кловацький: «Виховання - мистецтво? Наука!» в газеті «Завуч» № 36 грудень 2007р.
Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікаціях:
«Науковий підхід до виховання» в збірнику «Інноваційний потенціал освіти Полтавської області» Полтава 2005р.
«Правовиховна система в школі (узагальнення позитивного досвіду роботи Полтавської спеціалізованої ЗОШ №5)» посібник Головного управління юстиції у Полтавській області Полтава 2009 р.

3. В управлінні школою здійснюється системний підхід. Школа розглядається як відкрита інформаційна система, метою керівництва у якій є інформаційна гармонізація. Саме тому, що інформація до виконавця не доходить або сприймається спотворено, приходить до керівництва необ’єктивною, блокується або деформується на певних рівнях - часто виникають проблеми в ефективному функціонуванні систем (зокрема системи «школа»). Для того, щоб цього не було, у школі розроблена самобутня система менеджменту.

Теоретичні основи цього підходу викладені в публікації В.Кловацького:
“Кібернетичний метод у менеджменті освіти ” в газеті “Директор школи ” № 38, жовтень 2001р.
Досвід  роботи з цього питання висвітлений у публікації
«Менеджмент спеціалізованого навчального закладу» в посібнику «Основні напрямки розвитку менеджменту в освіті», Полтава 2003р.

Cura te ipsum Medicus (кура ти ипсум медикус - врач исцелися сам)

Ми вважаємо, що високодуховну особистість, толерантну людину, вільного громадянина може виховати лише наставник, який сам володіє цими якостями.

Саме на фізичний, морально-психологічний та духовний розвиток вихователів і спрямована діяльність психолого-педагогічного університету, психолого-педагогічна просвіта батьків, проведення «Духовної світлиці» для вчителів *:

*4. Міський психолого-педагогічний університет працює на базі нашої школи для мешканців міста та має за мету розвиток інтересу до психології, педагогіки, поглиблення знань полтавчан у цій галузі.

Досвід  роботи з цього питання висвітлений у публікації:
«Мистецтво як засіб виховання», газета «Зоря Полтавщини», 26.11.2008р.
а також у телесюжеті студії «Місто» 29.02.08, 23.04.09, 01.04.11

*5. З метою психологізації та педагогізації батьків, працівників школи перед кожними батьківськими зборами 4 рази на рік в актовій залі відбувається ознайомлення присутніх з основами психології та педагогіки.

*6. Для підвищення духовного потенціалу вчителя, для розширення його кругозору, збільшення креативності та творчого потенціалу в школі існує  «Духовна світлиця».

7. Усі темні сили світу дуже швидко розпізнають один одного, об’єднуються та виступають єдиним фронтом проти світлих, які в житті, зазвичай, тримаються одноосібно, писав Л.М. Толстой. Саме з метою знайомства та об’єднання для взаємної підтримки інтелектуально обдарованих, духовно розвинутих учнів, у школі щочверті проходять засідання  «Клубу інтелектуалів»

Досвід  роботи з цього питання висвітлений
у посібнику Головного управління юстиції у Полтавській області
«Правовиховна система в школі (узагальнення позитивного досвіду роботи Полтавської спеціалізованої ЗОШ №5)» Полтава 2009р.

8. Ми виходимо з того, що усі діти від природи талановиті, а завдання вихователя у тому, щоб допомогти дитині знайти, проявити та зафіксувати (поставити на стільчик і аплодувати) цей талант. Тому в кінці кожної чверті у кожному класі класні керівники проводять «Свята творчих досягнень», де кожен учень класу розповідає хоча б про одне своє досягнення за минулу чверть. А всі інші учні його вислуховують і дружно аплодують. У результаті – учень самостверджується, школярі об’єднуються на позитиві, на співпереживанні успіху однокласника, учителі краще пізнають своїх учнів, класний керівник у випускних класах має багатий матеріал для професійного прогнозу.

Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікації:
«У кожній дитині живе Моцарт» , у газеті «Зоря Полтавщини», 03.06.2008р.

9.Одним з інструментів учителя є його імідж. На жаль, ні соціальне, ні матеріальне державне забезпечення цьому не сприяють, а навпаки… У школі створенню й щоденній підтримці позитивного іміджу вчителя приділяється велика увага. Саме на це спрямована й Почесна дошка «Учителю». Вона була відкрита до 100-річчя школи, знаходиться на вході і черговий клас щоденно виставляє біля дошки квіти. І всі, хто заходить до школи, позитивно сприймають і цю дошку, і щоденні квіти Учителю.

Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікаціях:
«100-річний ювілей п’ятої школи відзначили відкриттям першої у Полтаві пам’ятної дошки вчителю», в газеті «Вечірня Полтава» 2005р.;
«У Полтаві буде пам’ятник Учителю…», в газеті «Зоря Полтавщини» від 20.06.2001р.

Народна педагогіка говорить, що якщо людині весь час казати, що вона свиня, то вона колись захрюкає. Переконані, що й навпаки... Виховувати на позитиві – ось той принциповий педагогічний шлях, який ми обрали. Цьому слугують *:

*10. Багато років у нашій школі існує прекрасна традиція, яка заснована однією з перших у місті – відображати життя класного колективу у вигляді його миттєвостей – літопису. Учні розповідають про важливі події свого класу, характеризуючи осіб, що в них брали участь. «Літописи класу» ведуться протягом всього навчання дітей у школі. «Для чого?» - запитаєте ви. Але відповідь проста: для акцентуації добрих справ, для згуртування класного колективу на основі традицій, на платформі добра й справедливості.

*11. Постійно діючий стенд “О п’ята улюблена школа!” Слайд-шоу про досягнення учнів з екрана телевізора. Тут подається інформація не про порушників дисципліни та відстаючих, а про досягнення, успіхи учнів, учителів, батьків. Стенд один раз на чверть оновлює учком школи при сприянні адміністрації, а слайд-шоу – черговий клас щотижня. Матеріали, що тут розміщуються, спрямовані на щоденну емоційну підтримку учнів, учителів, батьків, які мають певні досягнення.

*12. Особливі щоденники учнів. Тут висвітлена вся необхідна для учнів інформація про школу, її вчителів, адміністрацію, як слід себе поводити в екстремальних ситуаціях, куди можна звертатися, якщо порушуються права дитини.

Але головна їх особливість у тому, що вони перетворилися з «Книги скарг» у «Книгу подяки й успіху учня», у них немає жодного негативного запису! Перед кожним педагогом директором школи поставлено завдання: «Не підглядати за невдачами учнів, а цілеспрямовано організовувати й фіксувати в щоденниках їх успіхи. Саме це є найголовнішим завданням учителя 5-ої школи».

13. Відомий психолог Л.С.Виготський запровадив термін «зона найближчого розвитку» - відстань між наявними можливостями дитини та її потенційним рівнем.

Виготський стверджував, що навчання повинно проводитися в зоні найближчого розвитку:

1. Навчальний матеріал повинен бути достатньо важким, – бо саме під час долання труднощів відбувається найбільш ефективний та гармонійний розвиток особистості, але

2. Навчальний матеріал повинен бути і достатньо легким, – бо якщо подолання труднощів не відбудеться, то не тільки припиняється розвиток, але тоді в учня з’являється та закріплюється комплекс неповноцінності, невпевненості.

Тому, реалізуючи принцип «Навчання повинно проводитися в зоні найближчого розвитку», ідея профільності навчання в нашій школі доповнена ідеєю паралельного переведення – якщо дитина зробила неправильний вибір, учень може бути переведений до іншого класу з метою реалізації свого потенціалу розвитку.

14. Всі діти нашої школи з 1 класу вивчають англійську мову. З метою реалізації принципу диференціації навчання, класи діляться на 3 групи. А з п’ятого, класи інформаційно-технологічного профілю, діляться на 2 групи для практичних занять з інформатики, для розв’язування задач з математики.

15. Те, що у 5-й школі м. Полтави упроваджується сьогодні, завтра рекомендується до впровадження в школах міста, держави.

Ще в 1987-му році ми приймаємо «Декларацію співробітництва», «Закон про захист честі й гідності», і лише в XXI ст. ідеї співробітництва в педагогіці та поняття «честі» в правозахисному русі стають фундаментальними, базисними. Ми, учителі, учні, батьки, хочемо співпрацювати, жити в дружбі одним колективом, де люди радісно трудяться і навчаються, допомагають один одному: учні – вчителям і батькам, вчителі і батьки – учням, де поважаються бажання й думки інших і тоді, коли вони не співпадають із власними.

У 1978-му році першими в Полтаві та одними з перших в Україні ми затверджуємо Гімн школи, виконання його на всіх урочистостях стає шкільною традицією. А в 1996-му році на загальношкільній конференції ми затверджуємо емблему-герб школи, яка відбиває суть філософського та педагогічного кредо колективу школи, а за філософським змістом її можна віднести до найкращих витворів світового мистецтва цього роду.

Досвід роботи з цього питання висвітлений
у посібнику Головного управління юстиції в Полтавській області «Правовиховна система в школі(узагальнення позитивного досвіду роботи Полтавської спеціалізованої ЗОШ №5)» Полтава 2009р.

16. Школа визнана базовою з психології у місті, у зв’язку з цим місцева влада додатково ввела в штат школи ставку практичного психолога. Це дало можливість перетворити соціально-психологічну службу 5 школи в осередок концентрації та поширення передового досвіду з практичної психології.

Завдяки концентрації інтелектуального потенціалу з практичної психології в стінах 5 школи:

□ розроблена унікальна методика моніторингу морально-психологічного розвитку (опублікована в газеті «Психолог», №7, 2004р. та в журналі «Практична психологія та соціальна робота» № 4, 2006р.) і яка ввійшла вже в класику досягнень вітчизняної практичної психології;

□ на базі школи працює міський психолого-педагогічний університет;

□ на базі школи працює громадська організація «Психолого-педагогічне товариство м. Полтави», яка тісно співпрацює з центром практичної психології та соціальної роботи методкабінету управління освіти;

□ на базі школи декілька разів на рік проходять сумісні засідання центра практичної психології міського методкабінету та «Психолого-педагогічного товариства м. Полтави»;

□ відпрацьовуються технології зворотного зв'язку з батьками, учнями, випускниками школи у формі соціологічних та телефонних опитувань;

□ працює школа передового досвіду з проблем психологічного консультування.

У школі працює 2 психологи та 1 соціальний педагог, бажаючі учні мають можливість факультативно вивчати курс психології. З метою більшої мобільності, анонімності та доступності діють телефони довіри шкільного психолога та соціального педагога, їх особисті електронні скриньки.

Досвід роботи з цих питань висвітлений у публікаціях у місцевій пресі:
«Зоря Полтавщини» (3.04.07; 23.04.08; 26.11.08; 26.11.08; 25.09.09);
«Полтавський вісник» ( 8.06.07; 15.06.07; 7.03.08);
«Вечірня Полтава» (17.05.07; 7.06.07. 22.11.07; 6.03.08),
а також у телесюжетах студії «Місто» 29.02.08 та 23.04.09.

17. Щомісячні «Дні міста». Оскільки сучасні батьки не дуже багато часу приділяють дітям, а Полтава має величезний культурний потенціал, то знайомити з учнів із духовними скарбницями Полтавщини може і повинна школа, вважаємо ми. З цією метою у нас традиційно один раз на чверть проводяться дні міста. У цей день в учнів немає уроків, але вони із задоволенням йдуть до школи, тому що знають, що їх обов’язково чекає цікава екскурсія до видатних місць Полтави, музеїв, парків, бібліотек, галерей тощо.

День міста у нашій школі має за мету допомогти дітям краще пізнати своє рідне місто, пройнятися його історією, культурою, духовністю. До проведення «Днів міста» ми намагаємося залучати і батьків, які при цьому не тільки надають організаційну допомогу, але і самі зростають духовно.

Досвід роботи з цього питання висвітлений в публікації:
«Виховувати патріотів рідного міста (з досвіду проведення Днів міста у Полтавській спеціалізованій школі №5)», журнал «Імідж сучасного педагога», № 2-3 (91-92), 2009р.

18. Учні школи із задоволенням відвідують заняття шкільного хореографічного колективу «Мілленіум», який у травні 2001 року отримав звання народного.

Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікаціях:
Газета «Коло», № 14, 14-20 квітня 2005р. № 47, 20-26 листопада 2008р
Газета «Полтавський вісник», № 21, 27 травня 2005р.; № 9, 2 березня 2007р.; № 13, 27 березня 2009р; № 38, 18 вересня 2009р
Газета «Вечірня Полтава», № 16, 21 квітня 2005р.
«Poltava» путівник по місту Полтава на трьох мовах, 2009р.
Газета «Європейський вибір», випуск № 2 лютий 2009р.; № 3 квітень 2009р.; № 6 вересень 2009р.
Газета «Нова газета», № 17, 24-4 травня 2010р.

19. Ми вважаємо, що найоптимальнішим середовищем гармонійного розвитку Людини є середовище, в якому реалізуються її права. Тому з листопада 2009 року, пройшовши серйозний конкурс-відбір, наша школа (єдина в Полтавській області) стала учасником Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», у рамках якої ми реалізуємо проект «Школа територія прав людини», що організувала Українська Гельсінська спілка з прав людини спільно з Норвезьким Гельсінським Комітетом. Початок впровадженню проекту дала педагогічна рада 28.01.10 , а на загальношкільній конференції 28.09.2010 ця ініціатива була підтримана.

20. Реалізація проекту «Школа № 5 м. Полтави – територія життєвого успіху дитини». Розуміючи, що негативу й так надзвичайно багато оточує дитину, вважаємо, що головна мета діяльності Вчителя — створити ситуацію успіху для розвитку особистості учня, дати можливість кожному вихованцю відчути радість успіху від долання перешкод на шляху до соціально значимої мети, усвідомити свої здібностей, повірити у власні сили.

Досвід роботи з цього питання висвітлений у публікаціях:
«Школа - осередок здоров’я й успіху», в газеті «Зоря Полтавщини», 5.10.2010р.;
«Школа № 5 міста Полтави стане територією життєвого успіху», у газеті «Вечірня Полтава» № 49 (928), 08.12.2010р.

У нашій школі визначено одним з найактуальніших завдань батьків й учителів сьогодення - розвиток у дітей потреби до читання й виняткова увага її вирішенню. Це питання обговорювалось і на педраді, і на батьківських зборах, були розроблені й реалізується комплекс заходів для вирішення цього завдання;

Учні нашої школи - постійні переможці та призери предметних олімпіад, МАН (Малої академії наук), різноманітних конкурсів, оглядів. Загальновідомо що наші учні - одні з кращих у місті, в області за рівнем навченості та вихованості, за рівнем фізичного, морально-психологічного та духовного розвитку, рівень травматизму та захворюваності серед них - один з найнижчих, а відсоток вступу до ВНЗ, відсоток читачів в міських бібліотеках – один з найвищих. У 2001 р. школа отримує статус «спеціалізованої школи», а це означає і визнання владою високого рівня навчально-виховного процесу в школі, і можливість поділу класів на підгрупи при вивченні ряду предметів, і додаткові факультативні години… Три профілі школи (філологічний, технологічний, валеологічний) усебічно охоплюють актуальну проблематику сьогодення і майбутнього .

Вважаючи, що однією з найстрахітливіших проблем людства є бездуховність і надзвичайно високий рівень прагматизму, школа цілеспрямовано працює над розв'язанням цих проблем. Тому в добудові школи найбільшу площу (після їдальні) займає бібліотека, читальний зал, книгосховище. У читальному залі площею 61,7 кв. м. є комп’ютер з інтернетом по виділеній лінії, телевізор, принтер, ксерокс, сканер, аудіо та відеовідтворююча техніка. У кабінеті музики в результаті реконструкції з’являється амфітеатр. Наприкінці 20 ст. в школі створюється театральна студія, про яку неодноразово писала місцева та республіканська преса, шкільний хореографічний колектив «Мілленіум», який в травні 2001 року отримав звання народного.

Режим роботи нашої школи - однозмінний (8.00-13.40), матеріальна база - 57 навчальних кабінетів, 2 мультимедійні дошки, 2 комп"ютерних кабінети, інтернет по виділеній лінії, 2 спортзали, 2 майстерні, спальня для першокласників, фізкабінет з найкращим в області обладнанням, 7 музейних кімнат, бібліотека, що налічує 31773 книг, читальний зал площею 61,7 кв. м., шкільна ідальня на 340 місць.

Наш земляк філософ Григорій Сковорода вважав однією зі складових щастя - заняття улюбленою справою. Тією, до якої є хист від Бога. Щороку тисячі випускників полтавських шкіл постають перед складним і важливим вибором майбутньої професії. З метою полегшення цієї проблеми, в нашій школі було встановлено програмно-апаратний комплекс «Профорієнтаційний термінал». Тепер учні мають змогу ознайомитися з багатьма професіями, що існують у сучасному світі, дізнатися, які вміння й навички потрібні для оволодіння тим чи іншим фахом, де можна здобути освіту та які фахівці затребувані на ринку праці.

Безумовне дотриманні законодавства про освіту – характерна риса нашої школи. Керівництво навчального закладу багато уваги приділяє згуртуванню педагогічного колективу, створенню позитивного морально-психологічного клімату (про прекрасний морально - психологічний клімат у 5-ій школі свідчить те, що біля 80% вчителів працюють в школі більше 3-х років), намагається розвинути творчу ініціативу кожного вчителя, впроваджує досвід та педагогічні надбання ветеранів, надає систематичну допомогу тим молодим спеціалістам, які її потребують. Середній вік - педагогів школи 36 років.

Для нас учителі 5-ї школи – найкращі, найкрасивіші, найдобріші, найрозумніші. З 77-и педагогів школи мають почесне звання "Заслужений працівник освіти України" – 1, "Заслужений учитель України" -1; Нагороджено почесним знаком "А. С. Макаренко" -1;"Відмінник освіти України" -9; звання"Вчитель вищої категорії " - 33; звання"Старший вчитель " – 13.

Багато вчителів нашої школи мають наукові та публіцистичні публікації.

Приділяючи велику увагу громадській думці, директор школи здійснює позачерговий прийом представників учительського, батьківського та учнівського самоврядування. Про уважне й дбайливе ставлення до учасників навчально-виховного процесу свідчить і безкоштовний хліб із маслом та чай учням, методичні дні на канікулах учителям, максимальне врахування побажань при складанні розкладу, графіка відпусток, додаткова ставка психолога в школі, поділ на підгрупи в спеціалізованих класах з першого класу на 3 групи при вивченні іноземної мови, а для розв’язування задач з математики, з інформатики з 5-го класу на 2 групи.

Ми маємо ще один своєрідний рекорд – учні нашої школи за останні 15 років не скоїли жодного правопорушення, тому Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції в Полтавській області в 2009 році випустило посібник на 84 сторінках «Правовиховна система в школі (узагальнення позитивного досвіду роботи Полтавської спеціалізованої ЗОШ №5»).

У школі панує дисципліна, порядок та взаєморозуміння. Тому і не дивно, що ті батьки, які бажають своїм дітям міцних знань, здоров'я, безпеки, успіху, також бажають, щоб були вони якомога далі від наркотиків, правопорушень , щоб були розвинуті фізично, морально-психологічно, духовно, віддають їх на навчання в нашу школу.

Школа має відповідні договори та співпрацює з Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є.Жуковського, Полтавським університетом економіки і мистецтв, з Полтавською державною аграрною академією, з Полтавським музичним училищем ім. М. Лисенка, з Полтавською Галереєю мистецтв.

У 2010 році школа №5 м. Полтави з бажанням та усвідомленням відповідальності приступила до реалізації проектів «Школа – територія прав людини», та «Школа №5 міста Полтави— територія життєвого успіху дитини».

На загальношкільній конференції, яка відбулась в вересні 2010 року, було вирішено, що на 2011-2015 роки

стратегічними напрямками розвитку школи будуть Здоров’я. Права. Успіх.

Ми виходимо з того що:  

*Основним завданням школи є створення шкільного середовища, у якому б найоптимальніше розвивалося та зміцнювалось фізичне, морально-психологічне та духовне здоров’я учня.   

*Найоптимальнішим середовищем гармонійного розвитку Людини є середовище, у якому реалізуються її права.  

*Навколо дитини надзвичайно багато негативу, тому головна мета діяльності вчителів і батьків — створити ситуацію успіху, для розвитку дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість успіху від долання перешкод на шляху до соціально значимої мети, усвідомити свої здібності, повірити у власні сили.

Сучасна Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Полтавської міської ради Полтавської області – це творчий колектив однодумців, згуртованих навколо директора і його ідей, колектив, який здатний вирішувати найскладніші навчально – виховні проблеми, колектив, який має вагомі досягнення.