Головне меню

Тупиці Н.В.

Тупиця Н. Дослідження емоційного вигорання у педагогічних працівників / Тупиця Н.В., Деряга Л.М., Петрова А., …., Менделєєвські читання: Збірник наукових праць регіонального науково-практичного семінару[ІV Менделєєвські читання], (Полтава, 3 березня 2011 р.) / Міністерство освіти, науки молоді, та спорту України, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава ПП Шевченко Р.Р., 2011. – 260с.

Тупиця Н. Творча особистість / Тупиця Н.В., Скородумова О.О., Менделєєвські читання: Збірник наукових праць регіонального науково-практичного семінару// - Полтава: 2009. – 224с.

Севастьян Л., Тупиця Н. Проблеми викладання шкільного курсу хімії на рівні стандарту / Севастьян Л.О., Тупиця Н.В. / Менделєєвські читання: Збірник наукових праць регіонального науково-практичного семінару[ІV Менделєєвські читання], (Полтава, 3 березня 2011 р.) / Міністерство освіти, науки молоді, та спорту України, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава ПП Шевченко Р.Р., 2011. – 260 с.

Хімія 8 клас : [навчальний посібник] / , [ О.О.Буйдіна, Л.О.Севастьян, Н.В.Тупиця, О.О.Комашко,]. - Полтава : ПОІППО, 2008.-120с.

Хімія 11 клас : Профільне навчання на основі індивідуального вибору школярем рівня вивчення предмета. [ Шиян Н.І., Буйдіна О.О., Севастьян Л.О. та ін.]; - за ред. Н.І.Шиян . - Полтава : ПОІППО, 2008.-280с.

Хімія 7 клас : [навчальний посібник] / , [ О.О.Буйдіна, Л.О.Севастьян, О.О.Комашко, Н.В.Тупиця]. - Полтава : ПОІППО, 2007.-68с.

Джурка Г.Ф. Незвичайне в звичайному та звичайне в незвичайному / Джурка Г.Ф., Тупиця Н.В., ДерягаЛ.М., Менделєєвські читання: Збірник наукових праць регіонального науково-практичного семінару// - Полтава: 2007. – 165с.

Тупиця Н. Виховне поле діяльності на уроках хімії: матеріали Всеукраїнської конференції [Хімічна освіта в контексті болонського процесу: стан і прспективи]/ (Київ, 18-19 трав.2006р.) За заг.ред. В.П. Покася, В.С. Толмачової. – К.; НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. – 308с.

Тупиця Н. Мовленнєво-мисленна активність дітей при інтерактивному навчанні на уроках хімії: матеріали Міжнар.Конф. [«Проблеми яості природничої педагогічної освіти»], (Полтава, 25-26 трав. 2006р.)/ За ред. М.В. Гриньової. – Полтава: 2006. – 356с.

Шиян Н. Профілювання шкільного компоненту навчального плану на основі проетної технології навчання/ Шиян Н.І., Тупиця Н.В., Бур’ян В.Т., матеріали Міжнародної конференції [«Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти»], (Полтава, 26-27 травня 2005р.)/ КОЛ.АВТ. – Полтава: АСМІ, 2005. – 356с.

Юницької В.М.

Юницька В.М «Робота з гіперактивними учнями у класі» // газета «Психолог», №46, грудень, 2009

Юницька В.М «Низький уклін вам, ветерани», // газета «Край» , №68., грудень, 2009

Юницька В.М. «Життя запорожців» // Інформаційно-практичний бюлетень «Все для вчителя», №3, 2008

Юницька В.М. // «Онуки не мають права забувати», «Край», №41, вересень, 2007

Юницька В.М. «Пам’ять полум’яних літ» // «Зоря Полтавщини», 21 березня 2006 року

Деряги Л.М.

Деряга Л.М., Нестерчук О.Ф., Бредун І.В., Лісова Н.І., Руденко Т.І. Спочатку було Слово… // Українська мова та література. - 2010. - №38-40.

Деряга Л.М.,Нестерчук О.Ф. З’явився ще один профорієнтаційний термінал» // «Полтавський вісник» - 2010. - №6

Деряга Л.М., Кловацький В.В. Виховати патріотів рідного краю // Імідж сучасного педагога . - 2009. - №2-3

Деряга Л.М. Незвичайне у звичайному. Збірник ПДПУ Менделєєвські читання. – Полтава, 2007.-165с.

Кловацького В.В.

Кловацький В.В. "Триєдність. Любов. Людина...", газета "Психолог",  № 4 (436), січень 2011р.

Золотухіна В.М., Деряга Л. М.,  Кловацький В.В. Виховувати патріотів рідного міста (з досвіду проведення Днів міста у Полтавській спеціалізованій школі №5),  журнал «Імідж сучасного педагога» № 2-3 (91-92) 2009р.

Кловацький В.В.: стаття «Виховання, - мистецтво? Наука!» в газеті «Завуч» № 36 грудень 2007р.

Кловацький В., Горошко Т.: стаття «Моніторинг морально-психологічного розвитку» в журналі «Практична психологія та соціальна робота» № 4, 2006р.

Кловацький В.В.: стаття «Науковий підхід до виховання» в «Інноваційний потенціал освіти Полтавської області. Збірник статей» Полтава 2005р.

Кловацький В., Горошко Т., Макарчук Н.: стаття «Моніторинг морально-психологічного розвитку» газета «Психолог», №7, 2004р.

Кловацький В.В.: стаття «Менеджмент спеціалізованого навчального закладу: з досвіду «школи сприяння здоров’я», з посібника «Основні напрямки розвитку менеджменту в освіті», Полтава 2003р.

Кловацький В.В.:  стаття “Кібернетичний метод у менеджменті освіти ” в газеті “Директор школи ” № 38, жовтень 2001р.

Кловацький В.В. «За широкий громадський рух в підтримку освіти», Матеріали міської науково-практичної конференції», Полтава 1999р.

 

Кінаша А.В.

Кінаш А.В. «Х Всеукраїнський конкурс «Уроки Голокосту»: підсумки та перспективи» // Інформаційно-педагогічний бюлетень «Уроки Голокосту», №1(22), 2010.

Кінаш А.В. «Зажги свечу» // Інформаційно-педагогічний бюлетень «Уроки Голокосту», №5(17), 2008.
Життєвий і творчий шлях Д.І.Менделєєва / Рибалко І.П., Менделєєвські читання: Збірник наукових праць регіонального науково-практичного семінару// - Полтава: 2009. – 224с.

Кінаш А.В. «Рекомендації щодо використання матеріалів навчальної діяльності по вивченню історії України та Всесвітньої історії та розробки заняття «Подвійні щоденники» // Посібник для вчителя «Антисемітизм: давні та нові упередження» (Проект ОБСЄ/БДІПЛ), схвалениний листом міністерства освіти та науки України №1.4./18-Г-160 від 23.02.2009

Міняйло В.І.

Міняйло В.І. Зниження шуму в машинно-тракторному агрегаті/ Т.Г.Лапенко, Є.Я.Прасолов, В.І. Міняйло // Екологія е+.- 2010 - №6. С.11 – 13

Навчальне моделювання, як засіб формування прийомів пізнавальної діяльності майбутніх вчителів біології: зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в педагогічній освіті європейського простору» 27-28 вересня 2009 року / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – П.: Полтавський літератор, 2009. – 390 с.

Михайліченко Н.М.

Михайліченко Н.М. Слідство веде детектив прикметник (Урок української мови в 4 класі )/ Н.М.Михайліченко // «Початкове навчання та виховання. – 2008. - № 35-36. – с. 12-15.

Ставної С.М.

Ставна С.М.: стаття «Велич краси людського серця (урок за казкою Андерсона «Снігова королева»)» журнал «Постметодика» №3(80), 2008р.

 

Моніторинг фізичного розвитку

Моніторинг морально-психологічного розвитку

Моніторинг духовного розвитку

Деряга Л.М. Аби навчитись було цікавіше .- Полтава, 2006.-177с.

Руденко Т.І. Усе любов’ю сповнене до дна.. – Полтава, 2006.- 51с.

Вплив художників на розвиток мистецького життя Полтавської губернії 2-ої половини XIX століття. Ставна С. – Полтава: 2011.-88с.

Гринь Л.Є., Сулима Л.В. Методичний посібник Полтавського методичного кабінету «Зорові та слухові диктанти для 1-4 класів (За методикою І.Т.Федоренка), Полтава, 2006.-10с.

Хвостенко О.В. Методичний посібник Полтавського методичного кабінету «Використання елементів системи Д.Б.Ельконіна» під час проведення уроків читання в 1 класі», Полтава, 2007.-35с.

Юницька В.М. Дидактичні матеріали Полтавського методичного кабінету «50 козацьких кросвордів», Полтава, 2008.-54с.

Юницька В.М. Дидактичні матеріали Полтавського методичного кабінету «Навчатися граючись» ( з історії Полтавщини, 6-7 кл.), Полтава, 2008.-34с.

Хвостенко О.В.Методичний посібник Полтавського методичного кабінету «Дихання як основа правильного мовлення молодших школярів», Полтава, 2009.-37с.

Рибалко І.П. Навчально-методичний посібник Полтавського методичного кабінету «Оживити мертву воду», Полтава, 2009.-20с.

Юницька В.М Методичний посібник Полтавського методичного кабінету «Наш дім і місто, і фортеця, не завойована ніким», Полтава, 2009.-55с.

Юницька В.М Методичний посібник Полтавського методичного кабінету «Патріотичне виховання молоді», Полтава, 2009.-87с.

Гринь Л.Є., Сулима Л.В. Методичний посібник Полтавського методичного кабінету Розвиток зв’язного мовлення мови (2, 3, 4 класи), Полтава, 2010.-130с.

Назаренко Т.Т. Методичний посібник Полтавського методичного кабінету «Особистісно орієнтовний підхід у викладанні і сторії», Полтава, 2010.-45с.

Юницька В.М Методичний посібник Полтавського методичного кабінету «Робота з хронологією на уроках історії», Полтава, 2010.-32с.