Головне меню

При надходженні товарів, матеріалів і послуг, отриманих як благодійна допомога від батьків та спонсорів, комісія по оприбуткуванню і списанню, створена наказом директора, до складу якої входять не матеріально-відповідальні особи з числа працівників школи та представник централізованої бухгалтерії управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради:
1) складає акт оприбуткування матеріальних цінностей;
2) додає ксерокопію чека, а за його відсутності – акт оцінки.
При оприбуткуванні вартісних матеріальних цінностей до вище перечислених документів додаються:
3) акт прийняття-передачі основних засобів;
4) акт введення в експлуатацію.

За чотири квартали  2017 року виконано робіт, отримано товарів та матеріалів:

kv1

kv2

kv34

kv4

kv333

 

kv_2_2018_00

kv_1_18_o

25_09_18

29_12_18

dop_i_kv_08_04_19